Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nitelikli

ÇEVRESEL SANAT / ENVİRONMENTAL ART

Ana hatlarıyla çevresel sanat “landart, ecoart, earthart” gibi akımları da bünyesinde barındıran bir sanat akımıdır. Sanatçının ve izleyenin doğa ve çevreyle ilişkilerini irdeler, kimi zaman doğayı sanat objesine dönüştürürken, kimi zaman da doğanın rastlantısal değişkenliklerini malzeme olarak kullanır. Doğaya müdahalede bulunarak ya da doğada yeni bir “çevre” oluşturarak eserler üretir. İnsan varoluşunun başından beri mağaralarda, toprakta, yemeğini koyduğu kapla, suyunu içtiği testiyle, doğadan aldığı feyzle, içini dökmüş, sanatsal üretimler yapmıştır. Sanat hep çevresiyle ilgili olmuş, zaman zaman konusu çevre iken zaman zaman da öznesi o olmuştur. Lascaux mağarasındaki duvar resimleriyle başlayan süreç, Sanayi Devrimi sonrası yeni keşifler ve şehirleşme sonucu kimi sanatçıların, insanların doğayla bağının kopmamasını savunması ve doğaya büyük hayranlık besleyen Neo Romantizm akımını doğurarak, doğayı idealize eden eserler üretmesiyle devam eden doğa-sanat-çevre ilişkisi olmuştur.…

En Son Yayınlar

MEKAN, İÇİNDE MEKAN

TEMMUZ'DA ORMANDAYIZ, EV YAPIYORUZ.